top of page

รับสมัครงาน  Recruitment

สำเนาบัตรประชาชน ( 1 ฉบับ )
สำเนาทะเบียนบ้าน ( 1 ฉบับ )
สำเนาวุฒิการศึกษา ( 1 ฉบับ )
รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว   ( 2 รูป )
สำเนารับรองการเกณฑ์ทหาร ( 1 สำหรับผู้ชาย )
เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ( ถ้ามี )
สำเนาทะเบียนสมรส ( ถ้ามี )
ค่าอาหาร
ค่ากะ
เบี้ยขยัน
โบนัส
ปรับค่าจ้างประจำปี
ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน
ยูนิฟอร์ม 4 ชุด/ปี
ประกันอุบัติเหตุ 120,000 บาท
งานเลี้ยง/ของขวัญปีใหม่ ( ทุกคน )
กิจกรรมพิเศษ 7 วันมีค่าจ้าง ( แต่งงาน/ภรรยาคลอดบุตร/ฌาปนกิจศพ )
อื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1) Sale   จำนวน  2  อัตรา

เงินเดือน        : ตามตกลง

วุฒิการศึกษา   : ปวส. ขึ้นไป  สาขาการตลาดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ทำงาน : บางพลี   สมุทรปราการ

2) Engineer   จำนวน  2  อัตรา

เงินเดือน        : ตามตกลง

วุฒิการศึกษา   : ป.ตรี Metallurgical / วิศวกรรมอุตสาหกรรม

สถานที่ทำงาน : บางพลี   สมุทรปราการ

3) พนักงานฝ่ายผลิต   จำนวนหลายอัตรา

เงินเดือน        : ตามกฎหมายกำหนด

วุฒิการศึกษา   : ป.6 / ม.3 / ม.6 / ปวช. / ปวส.

สถานที่ทำงาน : บางพลี   สมุทรปราการ

สนใจสมัครงาน / สอบถาม 
สมัครทันทีที่   hr2@thaiin.com  ,  hr3@thaiin.com
เอกสารการสมัคร
สวัสดิการ
bottom of page